Drahé kovy

Stříbrná vyřezávaná schránka

Stav před restaurováním

Na víku půlkulaté schránky v dolní části chybí část vyřezávaného zdobného dekoru, celý plášť je lokálně mírně deformován. Povrch víka je pokryt souvislou vrstvou korozních produktů, pravděpodobně sulfidů. Plášť misky je lokálně deformován trhliny, prostupujícími materiálem a na spodní části chybí poměrně malá část dekoru. Na spodní části misky je doplněná část materiálu ze silnějšího stříbrného plechu a dvě lokalizovatelné trhliny byly v minulosti připevněny tvrdým pájením. Povrch misky je též pokryt korozními produkty, pravděpodobně sulfidů. Ocelová pružina na vnitřní straně misky je zjevně bez korozního napadení a materiál nevykazuje křehkost.

Požadavky majitele, koncepce restaurování

Uvedení do funkčního originálního stavu tj. stabilizace doplněním chybějícího dekoru s následným kompletním čištěním a konzervací.

Stříbrná vyřezávaná schránka

Stav před restaurováním
1.polovina schránky
2. polovina schránky
Detail uzávěru
Rozfázování doplnění chybějících částí
Vyjmutí uzávěru
1.polovina schránky - stav po restaurování
2.polovina schránky - stav po restaurování
Detail uzávěru - stav po restaurování
Stav po restaurování

Relikvijní pouzdro

Stav před restaurováním

Povrch relikvijního pouzdra je pokryt prachovými částicemi a souvislou vrstvou korozních produktů (sulfidy a oxidy kovů). Materiálem je stříbro, které bylo žárově pozlaceno s použitím média (rtuť). Tato povrchová úprava byla zjištěna nedestruktivní fluorescenční analýzou.

Pouzdro je nyní součástí relikviářové pozlacené monstrance a původně se nosilo na prsou, zavěšené na řetězu.

Požadavky majitele, koncepce restaurování

Uvedení do funkčního originálního stavu tj. odstranění korozních produktů s následným lokálním zlacením a vyrovnání deformací s následnou stabilizací a konzervací. Vyrovnávání bylo, vzhledem k vložení do relikviářové monstrance, částečné. Doplnění chybějící filigránové stříbrné voluty nebylo provedeno pro nedostatek prostoru v monstranci.

Fotodokumentace

Umístění v relikviářové monstranci - stav před restaurováním
Přední strana - stav před restaurováním
Zadní strana - stav před restaurováním
Vysazené filigránové pouzdro z broušeného křišťálu
Detail nefunkčního mechanismu - stav před restaurováním
Křišťál s ostatky a pergamenovým páskem se  jmény svatých ve stavu po očištění
Stav po zpětném zasazení filigránového pouzdra do fasety křišťálu
Stěžejkiový mechanismus - stav po restaurování
Přední strana - stav po restaurování
Zadní strana - stav po restaurování
Zpětné zasazení relikvijního pouzdra do prostoru relikviářové monstrance