Železné kovy

Školní cedule "Základní odborná škola rolnická"

Stav před restaurováním

Povrch školní cedule je pokryt prachovými částicemi. Bílý smalt je lokálně odprýskán s výskytem krakelů a lokálním znečištěním od korozních produktů železa. Odhalený povrch železného podkladu je pokryt korozními produkty. Povrch zadní strany tabule je též smaltován v odstínu tmavé khaki a je zde lokální výskyt korozních produktů. Okraj v délce 1/3 celého obvodu je deformován při násilném snímání cedule ze stěny.

Požadavky majitele, koncepce restaurování a stav během restaurování

Odstranění vrstvy korozních produktů a doplnění chybějících smaltovaných místa s následnou barevnou retuší olejovými barvami. Vyrovnání deformace s následným doplněním chybějící smaltované části s následnou retuší.

 

Fotodokumentace

Přední strana - stav před restaurováním
Zadní strana - stav před restaurováním
Detail poškození vrstvy smaltu - stav před restaurováním
Detail deformovaného okraje - stav před restaurováním
Lokální korozní produkty - zadní strana ve stavu před restaurováním
Lokální zkouška čištění
Přední strana - stav po konzervaci a před doplněním
Detail poškození vrstvy smaltu - stav po konzervaci
Přední strana - stav po restaurování
Zadní strana - stav po restaurování

Poštovní schránka

Stav před konzervaci

Povrch poštovní schránky v unifikovaném odstínu modré barvy je pokryt prachovými částicemi a lokálními korozními produkty oxidů železa. Na dně schránky byly zjištěny korozní produkty, které lokálně narušují nátěrový základní systém v červenohnědém odstínu. Ve vnitřním prostoru schránky byly zjištěny lokální korozní produkty v malém rozsahu v okolí zámkového mechanismu. Byly též zjištěny přesné data výroby/expedice, z toho je jeden přepis (N 23.V.1936 nebo L 11.VI.1941). Vzhledem k umístění v exteriéru lze očekávat, že očištěná modrá vrstva bude na každé straně jiná dle polohy vůči slunci×stínu). Pod vhozem chybí na obálce malované přehyby (jsou nepatrné) a pečetní vosk

Požadavky majitele, koncepce konzervace

Odstranění korozních produktů s následnou stabilizací a konzervací, doplnění odprýskaných míst, malovaných přehybů a pečetě dle literatury, výroba klíče.

Poštovní schránka

Přední strana - stav před restaurováním
Zadní strana - stav před restaurováním
Vrchní strana - stav před restaurováním
Detail obálky pod vhozem
Detail zámku - stav před restaurováním
Přední strana - stav po restaurování
Zadní strana - stav po restaurování
Vrchní strana - stav po restaurování
Detail obálky pod vhozem - stav po restaurování
Zachovalé údaje o výrobě - stav po restaurování

Poštovní schránka se stříškou

Stav před konzervací

Povrch poštovní schránky v unifikovaném odstínu oranžové barvy je pokryt prachovými částicemi a lokálními korozními produkty oxidů železa. Pro zjištění stavu vnitřního prostoru schránky bylo celé víko sejmuto, které nebylo dostatečně připevněno (chybí 4 šrouby withwortového závitu 5/16"). Vnitřní stěny jsou pokryty nečistoty a prachovými částicemi, na celém okraji v kontaktu se dnem je lokální výskyt korozních produktů. Zámkový mechanismus, který se otvíral pomocí profilového klíče zabudovaného v brašně, je lokálně pokryt korozními produkty a zbytků maziva. Zámek je nefunkční, poněvadž chybí jedna pružina na stavítku. Povrch loga tehdejší pošty (čs.spoje) je lokálně poškozen a zároveň pokryt korozními produkty. Vzhledem k umístění v exteriéru lze očekávat, že očištěná oranžová vrstva bude na každé straně jiná dle polohy vůči slunci×stínu. Pod patkama kanelurovaných sloupků je patrna odlupující vrstva nátěru. Na čelní a boční straně jsou patrné psané škrábance.

Požadavky majitele, koncepce konzervace

Odstranění korozních produktů s následnou stabilizací a konzervací, doplnění odprýskaných míst, retuše znaku tehdější pošty dle literatury.

 

Poštovní schránka se stříškou

Přední strana - stav před restaurováním
Zadní strana - stav před restaurováním
Vnitřní prostor schránky - stav před restaurováním
Zámek se sklopnou deskou
Detail znaku - stav před restaurováním
Přední strana - stav po restaurování
Zadní strana - stav po restaurování
Vnitřní prostor schránky - stav po očištění
Zámek se sklopnou deskou - stav po restaurování
Detail znaku - stav po restaurování