Úvod

Curriculum vitae

1998-2001 - Střední škola řemesel a služeb (ex SOU), Jablonec nad Nisou - obor zlatník-klenotník.

2001-2005 - Střední uměleckoprůmyslová škola, Jablonec nad Nisou - obor rytí kovů.

2005-2008 - Vyšší odborná škola, Turnov - restaurování obecných a drahých kovů.

2009-2011 - Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, konzervátor kovů - konzervace a restaurování archeologických
                       a sbírkových předmětů
.

2011 -           Národní muzeum - Historické muzeum, restaurátor kovů - konzervace a restaurování archeologických
                      a sbírkových předmětů
.

 

 

2008 - Živnostenské oprávění v oboru restaurování kovů a uměleckořemeslné zpracování kovů.

2009 - Členství v komisi konzervátorů a restaurátorů AMG.

2011 - Získání licence Ministerstva kultury ČR - Restaurování uměleckořemeslných děl z barevných obecných kovů vyjma cínařských technik.

2012 - Získání licence Ministerstva kultury ČR - Restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů - archeologických kovů.

2016 - stáž v restaurátorských dílnách v Römisch-Germanisches Zentralmuseum v Mainzu

2015 - 2016 - Interní grant Národního muzea na téma "Železná keltská výzbroj v archeologické sbírce Národního muzea"

 

Reference

Národní památkový ústav - restaurování archeologických nálezů

Regionální muzeum Mělník - restaurování dětstkého kočárku

Městské muzeum hlavního města Prahy - restaurování kovových částí korouhví

Pedagogické muzeum J.A.Komenského, Praha - restaurování školních cedulí

Muzeum Českého krasu v Berouně - restaurování kovových částí korouhví

Římskokatolická farnost, Šenov u Ostravy - restaurování cínového svícnu a křestní konvičky s táckem

Památník Lidice - restaurování historických tympánů

Restaurování uměleckořemeslných děl z obecných kovů a drahých kovů

Provádím restaurovaní předmětů:
 

● z materiálů:

Měď a její slitiny (bronz, mosaz, tombak a alpaka)

Stříbro, zlato a jejich slitiny (různé ryzosti v daných tisícinách

Cín, olovo a jejich slitiny (různé složení s doprovodným prvky

Železo  v kombinaci s jinými materiály (dřevo, kůže a jiné)

 

● zapsaných v seznamu kulturních památek a národních památek MK ČR

● zapsaných v centrální evidenci sbírek (muzea, galerie, hrady a zámky)

● v majetku církevních institucí (liturgické náčiní)

● v majetku soukromého vlastnictví (tepané mísy, vázy, svícny, šperkovnice a šperky)

 

Poskytuji:


● odbornou konzultaci

● preventivní konzervaci

● restaurátorskou dokumentaci (ukázka)

 

Konzervace-restaurování archeologických nálezů

Provádím konzervování - restaurovaní archeologických nálezů:

z materiálů: 

Měď a její slitiny

Stříbro, zlato a jejich slitiny

Cín, olovo a jejich slitiny

Železo v kombinaci s jinými materiály (dřevo, kůže a jiné)

 

● metodické shromažďování dat o archeologickém nálezu (poloha nálezu, materiál, váha a rozměry)

● identifikace případného poškození a jejich faktorů na předmětu

návrh ochrany (konzervace, podmínky uložení, manipulace)

zajištění průzkumu (RTG průzkum, fluorescenční analýza,  metalografický výbrus)

● konzervátorská – restaurátorská dokumentace

 

Poskytuji:

 

● odbornou konzultaci

● preventivní konzervaci

 

Rekonstrukce, repliky a kopie

Provádím rekonstrukci, výrobu replik a kopií:

  • celkovou nebo částečnou

  • u archeologických nálezů a středověkých šperků

  • výrobním materiálem můžou být různé materiály, u replik volba závisí na budoucí účel (používání, vystavení)

 
Součást rekonstrukce je:
  • Kresebná dokumentace
  • Technický výkres