Restaurování archeologických nálezů

Bronzový náramek

Stav před konzervováním-restaurováním

Povrch bronzového náramku je pokryt zeminou a korozními produkty. Lokálním čištěním byla zjištěna souvislá vrstva ušlechtilé zelené patiny, kovem vlastním. Materiálem je slitina mědi (bronz), je odlita do dvoudílné formy s rytou výzdobou. Archeologický nález má dle RTG průzkumu plné kovové jádro bez defektů a trhlin.

Požadavky majitele, návrh na konzervování-restaurování

Uvedení bronzového náramku do stabilizovaného stavu a zachování ušlechtilé patiny tj. částečné odstranění vrstvy korozních produktů s následnou pasivací a konzervací.

Fotodokumentace

Stav před konzervací-restaurováním
Detail geometrické výzdoby - stav před konzervací-restaurováním
Nákončí bronzového náramku - stav před konzervací-restaurování
Stav během mechanického čištění
Stav po konzervaci-restaurování

Kompozitní projektily ze 14.století

Stav před konzervováním-restaurováním

Železné archeologické nálezy jsou pokryty zbytky půdy a korozních produktů. Na povrchu železných materiálů je patrný výskyt výkvětů korozních produktů. Měděné archeologické nálezy jsou pokryty zbytky půdy a pokrytý povrch hlínou nevykazuje výkvěty korozních produktů. Archeologické nálezy ze slitin olova jsou pokryty zbytky půdy a pokrytý povrch hlínou nevykazuje výkvěty korozních produktů. Tvar projektilů a šipek upřesnil RTG průzkum.

Požadavky majitele, návrh na konzervování-restaurování

Uvedení projektilů do stabilizovaného stavu a  tj. částečné odstranění vrstvy korozních produktů s následnou pasivací a konzervací.

Kompozitní projektily

Železná šipka - stav před restaurováním
Železná šipka - stav po restaurování
Železná šipka - stav před restaurováním
Železná šipka - stav po restaurování
Železná šipka - stav před restaurováním
Železná šipka - stav po restaurování
Bronzová šipka - stav před restaurováním
Bronzová šipka - stav po restaurování
Olověný projektil - stav před restaurováním
Olověný projektil - stav po restaurování

Uložení předmětů

Stav po konzervaci

Archeologické nálezy ve stavu po konzervaci jsou uloženy do lůžka z polylamu a následně do polyethylenové krabice s uzaviratelnými klipsy. Krabice je následně vybavena vysoušedlem, jehož velikost je dána velikostí objemu krabice, a indikátorem vlkosti.