Rekonstrukce

Opaskový železný řetěz

Po restaurování archeologického nálezu – opaskového řetězu bylo pro výstavní účely přistoupeno k částečné rekonstrukci podoby opaskového řetězu v době vzniku. Pro objasnění výrobní technologie byly použity RTG snímky, kde byla prokázána kovářská technologie s následným zdobením jednotlivých železných článků měděným páskem.

Po analýze byly vybrány odpovídající materiály, ze kterých byla vyrobena část opaskového řetězu. Velikost železné tyčoviny a měděného plechu byly určeny průměrem naměřených míst na železných článcích a spojovacích oček.

Fotodokumentace

Stav po restaurování
RTG průzkum části opaskového řetězu
Rekonstrukce části opaskového řetězu
Rekonstrukce části opaskového řetězu - druhá strana